Påmelding
LOGG INN
Ny bruker?
Påmelding

I kalenderen ser du en oversikt over dagens salaktiviteter. Du ser hvor mange maksimalt påmeldinger som er mulig (maks) og du ser hvor mange som er påmeldt, samt når aktiviteten foregår. Er det ledig kapasitet, trykker du bare på aktiviteten du vil melde deg på, og du er registrert. Under her vil du se en bekreftelse på dette. 
 
Er det fullbooket så kan du fortsatt melde deg på. Du vil da få beskjed om at du er satt på venteliste. Får du plass vil du få beskjed via SMS.
 
PS: Du må være registrert bruker for å kunne benytte påmeldingssystemet, og du må være logget inn for å kunne se oppføringer i kalenderen!
Ved å hake av i avkrysningsboksen under, og deretter trykker på aktiviteten du er påmeldt, vil du kansellere påmeldingen for valgte aktivitet.
Ved å hake av i avkrysningsboksen under, og deretter trykker på aktiviteten du er påmeldt, vil du kansellere påmeldingen for valgte aktivitet.