Priser
PRISER
Helårs kort: 460,- pr mnd. Ingen binding. Fri innmelding
Helårskort: 420,- pr mnd. 12 mnd binding. Fri innmelding.
Klippekort: 1100,- 10 klipp.
Dropp inn 120,-


Ungdom 13 - 18 år og pensjonister.
Ingen innmelding

Helår: 299 pr mnd 6mnd binding.

Oppsigelsestid 1 mnd i fra første i måneden. 

Rimelig trening på dagtid - knalltilbud til alle som ikke jobber ni til fire.
På dagtid er det ledig kapasitet på senteret. Vi tilbyr derfor prisavslag av fullprismedlemskap med Dagtidkort*. Kr 299,- pr mnd.
Dagtidmedlemmer kan benytte alle fasiliteter og treningstilbud frem til kl 12.00 i ukedagene, og kode basert 12.00 til 17.00 og  på helg. Du kan konvertere eksisterende medlemskap til dagtidsmedlemskap.

* Gjelder ikke bedriftsavtaler og studenter.

Vårt konto nr: 2050 23 91306